Hur kan det få fortsätta

Tio blev fortfarande tio

 

Organisationen med tio stadsdelar genomfördes trots starkt motstånd i mitten av 1990.

Malmöborna kunde få uppfattningen för en tid sedan att tillnyktring  inom socialdemokratin(S) skett när förslaget om halvering av stadsdelsnämnderna fördes fram.

Nu blev det inte så. (S) samregerande med vänsterpartiet (V) och miljöpartiet(MP)  ger inte utrymme för förändringsarbete och omprövning kan man anta.

Principen bakom stadsdelsreformen var att människor boende i stadsdelen skulle vara delaktiga och närmare besluten som gällde barnomsorg,skola,äldreomsorg och sociala frågor.

Alla utvärderingar som gjorts visar samma sak. Närdemokratin har inte ökat. Människorna är inte delaktiga i frågor som rör deras område

Stadsdelsnämnderna kostar. Drygt 200 milj per år. Politikerna och tjänstemännen är många. De lär bli fler.

I tio stadsdelar ska tjänstemännen förbereda och politiker besluta i stort sett samma frågor månad efter månad.

Stadsdelsorganisationen stärker alla former av revirtänkande och försvårar samarbetet med andra myndigheter. Det har de flesta kommuner insett och därför avslutat stadsdelsäventyret.

Vad är det som gör att Malmös beslutfattare inte gör detsamma?

Elisabeth Elgh (M)

 


RSS 2.0